PRIVACY

Music by Rivals hecht veel waarde aan uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Music by Rivals rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

1. Privacy Policy voor Bezoekers van deze website

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.musicbyrivals.com bezoekt.

1.1. Beheer

De website www.musicbyrivals.com staat onder beheer van Music by Rivals. De contactgegevens zijn te vinden op deze website onder het kopje ‘Contact’.

1.2. Gegevens van bezoekers

1.2.1. Gegevens die voortkomen uit een bezoek aan www.musicbyrivals.com worden tijdelijk bewaard voor statistische doeleinden, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1.2.2. Bezoekers van de website www.musicbyrivals.com kunnen contact opnemen met Music by Rivals door middel van een contactformulier onder het kopje 'Contact'. De gegevens die door de bezoeker middels het contactformulier aan Music by Rivals worden verzonden, zullen door Music by Rivals digitaal worden opgeslagen voor verdere verwerking.

De persoonsgegevens van het contactformulier beperken zich tot: achternaam, voornaam (optioneel), bedrijfsnaam (optioneel), e-mail adres, telefoonnummer (optioneel). De verzender van het contactformulier zal (behoudens een automatische bevestigingsmail) niet via email worden benaderd wanneer hier in het contactformulier niet uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Ook ingeval in het contactformulier door de bezoeker een telefoonnummer is opgegeven, zal de verzender niet telefonisch worden benaderd wanneer hier in het contactformulier niet uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

1.2.3. Indien het contact, ontstaan via het contactformulier, niet leidt tot enige vorm van overeenkomst tussen partijen, zullen de contactgegevens na verloop van maximaal één jaar worden verwijderd.

1.3. Cookies

1.3.1. Music by Rivals maakt op dit moment uitsluitend gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt alleen technische informatie opgeslagen en geen informatie over de bezoeker. Wanneer Music by Rivals gebruik gaat maken van andersoortige cookies, zal dat in de Privacy Policy worden vermeld. Door gebruik van cookies kan Music by Rivals de bezoeker dan bij een volgend bezoek beter van dienst zijn.

1.3.2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

1.3.3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

1.3.4. Music by Rivals kan in de toekomst ook gebruikmaken van marketingcookies om de communicatie van Music by Rivals zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

1.3.5. Music by Rivals kan ook gebruikmaken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

1.4. Websites van derden

Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op de website www.musicbyrivals.com en niet op andere websites waarvoor in de website van Music by Rivals een link wordt getoond. Als u op de website www.musicbyrivals.com via een hyperlink terechtkomt op een andere website, dan geldt onze Privacy Policy niet voor uw bezoek aan die website. Music by Rivals adviseert u kennis te nemen van de Privacy Policy van deze websites van derden.

2. Privacy Policy voor Klanten van Music by Rivals

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor klanten (Natuurlijk Personen of Rechtspersonen) die een overeenkomst aangaan of zijn aangegaan met Music by Rivals.

2.1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

2.1.1. Music by Rivals kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het verwerken van een aanvraag, bestelling of overeenkomst

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een aanvraag, bestelling of overeenkomst

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuws, een dienst of product etc., waarvan Music by Rivals meent dat deze communicatie van toegevoegde waarde voor de klant kan zijn.

3. Algemene bepalingen van de Privacy Policy

3.1. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door een contact of de klant aan Music by Rivals zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behalve wanneer er een wettelijke plicht op Music by Rivals rust of wanneer de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.2. Beveiliging

Music by Rivals slaat alle digitale informatie van contacten en klanten op via Hosting Provider Vimexx BV, Hoogoorddreef 9, 1101BA Amsterdam, welke zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3.3. Inzicht en Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de vastgelegde informatie en kan verzoeken de vastgelegde informatie te wijzigen of te verwijderen.

3.4. Vragen

Contacten en klanten kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Music by Rivals. De contactgegevens zijn te vinden op deze website onder het kopje ‘Contact’.

3.5. Disclaimer

Music by Rivals is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze Privacy Policy is aangepast op 12 januari 2019

Sluit Menu